Informácie o športovej organizácii

Názov SPORT RYSY KLUB
Názov úplný Sport Rysy Klub
Sídlo Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad
Kontaktná osoba Martina Lichá
Email martina@sportrysy.sk, stanislavholiencik@gmail.com
Korešpondenčná adresa Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad
Účet pre verejné zdroje SK9002000000003878933558
Web https://www.facebook.com/sportrysyclub/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org