Informácie o športovej organizácii

Názov Snow Ski Stars
Názov úplný Slovenský športový spolok Snow Ski Stars
Sídlo Domašská 9, 821 07 Vrakuňa - Bratislava
Kontaktná osoba Kamil Katrenič
Email pd72@inmail.sk
Korešpondenčná adresa Borinka 285, 90032 Borinka
Účet pre verejné zdroje SK51 8330 0000 0023 0133 6009
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org