Informácie o športovej organizácii

Názov ŠK Kriváň Važec
Názov úplný Športový klub Kriváň Važec
Sídlo Chata Birutová, Široká 0, 032 61 Važec
Kontaktná osoba Marek Baláž
Email balaz.marek155@gmail.com, jacko@stonline.sk
Korešpondenčná adresa Dr. Mašurku 923, 032 61 Važec
Účet pre verejné zdroje SK46 0900 0000 0051 3667 2781
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org