Informácie o športovej organizácii

Názov ŠK Nomiland
Názov úplný Športový klub Nomiland
Sídlo M. Hlaváčka 26, 054 01 Levoča
Kontaktná osoba Ing. Miroslav Nováček
Email novacek@nomi.sk
Korešpondenčná adresa M. Hlaváčka 26, 054 01 Levoča
Účet pre verejné zdroje SK43 0900 0000 0051 6110 3740
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org