Informácie o športovej organizácii

Názov BK OPALISKO Závažná Poruba
Názov úplný BK OPALISKO Závažná Poruba
Sídlo Nová 376/94, 032 02 Závažná Poruba
Kontaktná osoba Ivan Bukas
Email bkopalisko@gmail.com
Korešpondenčná adresa Nová 376/94, 032 02 Závažná Poruba
Účet pre verejné zdroje SK3409000000005136896291
Web bkopalisko.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk