Informácie o športovej organizácii

Názov Frontline
Názov úplný Športový klub Frontline
Sídlo Pri vinohradoch 189/A, 831 06 Bratislava
Kontaktná osoba Branislav Orviský
Email branoorvisky@gmail.com
Korešpondenčná adresa Gaštanová 4, 900 31 Stupava
Účet pre verejné zdroje SK09000000005136408462
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk