Informácie o športovej organizácii

Názov BH Ski team z.s.
Názov úplný BH Ski team z.s.
Sídlo Hlavní 480, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Kontaktná osoba Mgr. Pavel Kváš
Email kvaspavel@seznam.cz
Korešpondenčná adresa Hlavní 480, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Účet pre verejné zdroje
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk