Informácie o športovej organizácii

Názov ŠKZR Športové gymnázium Banská Bystrica
Názov úplný Športový klub pri rodičovskom združení rodičov Športového gymnázia Banská Bystrica
Sídlo Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba Radovan Cagala
Email radovan.cagala@ckgroup.sk
Korešpondenčná adresa Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica
Účet pre verejné zdroje SK97 0200 0000 0037 9603 9851
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk