Informácie o športovej organizácii

Názov FAN TEAM
Názov úplný FAN TEAM občianske združenie
Sídlo Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba Ing. Štefan Gregor
Email sgregor@zoznam.sk
Korešpondenčná adresa SNP 184/76, 976 32 Badín
Účet pre verejné zdroje SK18 8330 0000 0025 0168 2440
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org