Informácie o športovej organizácii

Názov KBL JASNÁ
Názov úplný Klub bežeckého lyžovania Jasná
Sídlo Vajanského 30, 031 01 Liptovský Mikuláš
Kontaktná osoba Ing. Peter Iľanovský
Email zskjasna@stonline.sk
Korešpondenčná adresa Vajanského 30, 031 01 Liptovský Mikuláš
Účet pre verejné zdroje SK5902000000002514576057
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org