Informácie o športovej organizácii

Názov FREE FUN SNOW TEAM
Názov úplný FREE FUN SNOW TEAM
Sídlo Tatranská Lomnica 14040, 059 60 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba Peter Červeň
Email cerven.peter15@gmail.com
Korešpondenčná adresa Hviezdoslavova 41, 058 01 Poprad
Účet pre verejné zdroje
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk