Informácie o športovej organizácii

Názov ŠK JUNIOR SKI POPRAD
Názov úplný Športový klub JUNIOR SKI POPRAD
Sídlo Železničná 1097/35, 058 01 Poprad
Kontaktná osoba Ing. Alexander Kanovits
Email alexander.kanovits@segat.sk
Korešpondenčná adresa Železničná 1097/35, 058 01 Poprad
Účet pre verejné zdroje SK16 0900 0000 0051 3678 2155
Web junior-ski.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk