Informácie o športovej organizácii

Názov TJ TATRAN Hybe LO
Názov úplný TJ Tatran Hybe
Sídlo Hybe 287, 032 31 Hybe
Kontaktná osoba Ivan Melich
Email kbblhybe@gmail.com
Korešpondenčná adresa Hybe 136, 032 31 Hybe
Účet pre verejné zdroje SK9709000000005149477803
Web www.hybe.sk/index.php/sport
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org