Informácie o športovej organizácii

Názov Fabian SKI
Názov úplný Fabian SKI
Sídlo Odborárov 576/21, 052 01 Spišská Nová Ves
Kontaktná osoba Ladislav Fabián
Email fabosienator@gmail.com
Korešpondenčná adresa Odborárov 576/21, 052 01 Spišská Nová Ves
Účet pre verejné zdroje SK44 0900 0000 0051 6139 2394
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk