Informácie o športovej organizácii

Názov LO SLÁVIA UK BRATISLAVA
Názov úplný Telovýchovná jednota Slávia Univerzita Komenského
Sídlo 1.mája 103, 031 01 Liptovský Mikuláš
Kontaktná osoba Lukáč Zoltán
Email zolo@realsport.sk
Korešpondenčná adresa Trnavská 39, 026 01 Bratislava
Účet pre verejné zdroje
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk