Informácie o športovej organizácii

Názov ASC Bratislava
Názov úplný ASC Bratislava
Sídlo Šancova 57, 831 04 Bratislava
Kontaktná osoba Ambros Dušan, Mgr.
Email asc@asclyziarskyklub.sk
Korešpondenčná adresa Šancova 57, 831 04 Bratislava
Účet pre verejné zdroje SK0611000000002948046221
Web www.asclyziarskyklub.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk