Informácie o športovej organizácii

Názov ŠKP MARTIN
Názov úplný Športový klub polície Martin
Sídlo Komenského 4056/2, 036 01 Martin
Kontaktná osoba Mgr. Ján Holiga
Email jan.holiga@minv.sk
Korešpondenčná adresa Kolónia Hviezda 86, 036 08 Martin
Účet pre verejné zdroje SK38 0900 0000 0003 5231 5153
Web m.martin.sk/sportovy-klub-policie-martin/os-1494
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org