Informácie o športovej organizácii

Názov Freeski Academy
Názov úplný Freeski Academy
Sídlo Pod Dielom 55, 031 05 Liptovský Mikuláš
Kontaktná osoba Kubán Richard
Email natalia.slepecka@gmail.com
Korešpondenčná adresa Pod Dielom 55, 031 05 Liptovský Mikuláš
Účet pre verejné zdroje
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk