Informácie o športovej organizácii

Názov
Sídlo
Kontaktná osoba
Email
Korešpondenčná adresa
Účet pre verejné zdroje
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovakski.org