Informácie o usporiadatelovi

Názov KL Oravy
Názov úplný Klub lyžiarov Oravy
Sídlo Obrancov mieru 1774/12, 026 01 Dolný Kubín
Kontaktná osoba Dibdiak Jozef - KL Oravy
Email dibdiak@gmail.com, skijud@gmail.com
Korešpondenčná adresa Beňovolehotská 2131/50, 026 01 Dolný Kubín
Účet pre verejné zdroje
 
Datum   Závod Kraj Kategorie Ženy Muži Komentář
19.-20.1.2019 P V Kubínska Hoľa ZA 2xGS 2xGS
6.-7.1.2018 Z Kubínska Hoľa ZA 2xGS 2xGS zrušené
12.-13.3.2016 P S V Kubínska Hoľa ZA SG GS SG GS
14.-15.3.2015 P V Kubínska Hoľa ZA SG GS SG GS
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk