Informácie o usporiadatelovi

Názov Levoča XC ski team
Názov úplný Levoča XC ski team
Sídlo Vodárenská 1526/9, 054 01 Levoča
Kontaktná osoba Jozef Šefčík
Email levocaxcskiteam@gmail.com
Korešpondenčná adresa Vodárenská 1526/9, 054 01 Levoča
Účet pre verejné zdroje SK8783300000002901519175
Web https://levocaxcskiteam.webnode.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk