Informácie o usporiadatelovi

Názov KPSL Banská Bystrica
Názov úplný Klub priateľov skoku na lyžiach Banská Bystrica
Sídlo Viestová 18, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba Tánczos Ján
Email tanczosjan@seznam.cz
Korešpondenčná adresa Krížna 4, 974 01 Banská Bystrica
Účet pre verejné zdroje SK66 0900 0000 0051 3641 9057
Web https://kpslbb.wordpress.com/
 
Datum   Závod Kraj Kategorie Ženy Muži Komentář
25.8.2018 P V Banská Bystrica Žlté Piesky BB SH Upozornění
7.7.2018 P V Banská Bystrica Žlté Piesky BB Upozornění
7.7.2018 P V Banská Bystrica Žlté Piesky BB Upozornění
9.6.2018 P V Banská Bystrica Žlté Piesky BB Upozornění
30.5.2018 P V Banská Bystrica Žlté Piesky BB Upozornění
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk