Kontakt

SLOVENSKÁ LYŽIARSKA ASOCIÁCIA / SLOVAK SKI ASSOCIATION
Karpatská 15 (generálny sekretariát)                                                   

058 01 POPRAD                                                                                  

 

Slovenská lyžiarská asociácia je rozpočtovo-príspevková organizácia zriadená ako občianske združenie a výnosom MŠVVaŠ SR zo dňa 20.05.2016 podľa §59 ods. 1 zákona č.440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov určená za národný športový zväz a registrovaná v zozname občianskych združení MV SR, č. spisu: VVS/1-900/90-32155-2.

 

Slovenská lyžiarská asociácia je od roku 2008 riadnym členom Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS s právom jedného hlasu zastupujúca Slovenskú republiku. 

 

Fakturačná a korešpondenčná adresa 
Slovenská lyžiarska asociácia, Karpatská 15, 058 01 Poprad
IČO: 421 33 700    DIČ: 2022637430   PIC EU: 939101039                      Bankový účet: SK14 0900 0000 0051 1638 2509

telefón: +421 918 713 045      skype: SLOVAKSKI                              

Informácie o SLA podľa par.81 Zákona o športe                                   

                                                                            

   

 

SEKRETARIÁT ASOCIÁCIE

                                                                 sekretariat@slovakski.org                                

 financie SLA                                              financie@slovakski.org                tel.: +421 918 713 045

 administratíva a registrácie                       registracie@slovakski.org                                 
 
 
 
Kontaktné adresy a telefónne čísla pre záležitosti:                                                                   

Registrácie a pretekové licencie:                                                        registracie@slovakski.org                               tel.: +421 918 713 045

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti (licencie):                                                                                                         tel.: 
Zjazdové lyžovanie, lyžovanie na tráve, rýchlostné lyžovanie:                                                                                  tel.: 
Akrobatické lyžovanie, snowboarding:                                                                                                                     tel.: +421 915 896 754
Behy na lyžiach, skoky na lyžiach, severská kombinácia, telemark:                                                                           tel.: +421 915 896 754
Financie (SK4309000000005116379756)                                                financie@slovakski.org                                  tel.: +421 918 713 045
                                                                                                                   

ÚSEK BEŽECKÝCH DISCIPLÍN

- športovo-technický riaditeľ 
otázky a žiadosti posielať na tel: 

ÚSEK SNOWBOARDINGU

Marek Hliničan - mhlinican@slovakski.org 
otázky a žiadosti na tel: +421 905 476 175

ÚSEK AKROBATICKÉHO LYŽOVANIA

 - športovo-technický riaditeľ
otázky a žiadosti na tel: ,

ÚSEK LYŽOVANIA NA TRÁVE

Ľubomír Masár - lmasar@slovakski.org
otázky a žiadosti na tel: +421 903 234 780

ÚSEK SKOKOV NA LYŽIACH

Martin Mesík - mmesik@slovakski.org

otázky a žiadosti na tel: +421 915 896 754

ÚSEK SEVERSKEJ KOMBINÁCIE

František Zlevský - fzlevsky@slovakski.org

otázky a žiadosti na tel: +421 915 896 754

ÚSEK ALPSKÝCH DISCIPLÍN

- športovo-technický riaditeľ
otázky a žiadosti na tel: 
 

SEKCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA ASOCIÁCIE

- manažér pre vzdelávanie 

otázky a žiadosti na tel.: 

 

 

 

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org