Majstrovstvá Slovenska

Miesto Banka, Ahoj   P Propozície    
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
26.10.2013 SL Slalom NC MZ M
26.10.2013 SL Slalom NC MZ L
26.10.2013 SL Slalom NC SZ L
26.10.2013 SL Slalom NC SZ M
26.10.2013 SL Slalom NC SE M
26.10.2013 SL Slalom NC SE L
27.10.2013 GS Obrovský slalom NC MZ M
27.10.2013 GS Obrovský slalom NC MZ L
27.10.2013 GS Obrovský slalom NC SZ M
27.10.2013 GS Obrovský slalom NC SZ L
27.10.2013 GS Obrovský slalom NC SE L
27.10.2013 GS Obrovský slalom NC SE M
Usporiadateľ
Názov LK REMAS Piešťany
Názov úplný Lyžiarsky klub REMAS PIEŠŤANY
Sídlo Pod Párovcami 3, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba Masár Lubomír
Email remas@maserskaskola.sk
Korešpondenčná adresa Pod Párovcami 3, 921 01 Piešťany
Účet pre verejné zdroje SK7009000000005137498498
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org