Children Cup 2018

Miesto Banka "Ahoj", Piešťany   P Propozície    
Technický delegát Fausto Cerentin      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
26.05.2018 L R 65535 obrovský slalom SZ M
26.05.2018 L R 65535 obrovský slalom SZ L
27.05.2018 L R 65535 slalom SZ M
27.05.2018 L R 65535 slalom SZ L
Usporiadateľ
Názov LK REMAS Piešťany
Názov úplný Lyžiarsky klub REMAS PIEŠŤANY
Sídlo Pod Párovcami 3, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba Masár Lubomír
Email remas@maserskaskola.sk
Korešpondenčná adresa Pod Párovcami 3, 921 01 Piešťany
Účet pre verejné zdroje SK7009000000005137498498
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org