FIS Grasski 2019

Miesto Ahoj, Banka   P Propozície R Plagát  
Technický delegát Michael Stocker      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
25.05.2019 R 19012 Slalom JU M
25.05.2019 R 19013 Slalom JU L
25.05.2019 L R 19010 Slalom SE M
25.05.2019 R 19011 Slalom SE L
26.05.2019 R 19017 Slalom JU L
26.05.2019 R 19018 Slalom JU M
26.05.2019 R 19014 Slalom SE M
26.05.2019 R 19015 Slalom SE L
Usporiadateľ
Názov LK REMAS Piešťany
Názov úplný Lyžiarsky klub REMAS PIEŠŤANY
Sídlo Pod Párovcami 3, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba Masár Lubomír
Email remas@maserskaskola.sk
Korešpondenčná adresa Pod Párovcami 3, 921 01 Piešťany
Účet pre verejné zdroje SK7009000000005137498498
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org