Organizačná štruktúra Úseku lyžovania na tráve

Predsedníctvo                                                                                                        Meno              
Predseda ÚLT Ľubomír Masár
Podpredseda ÚLT Zoran Macháček
Člen P-ÚLT Martin Jánoška

ŠPORTOVO-TECHNICKÝ RIADITEĽ ÚSEKU LYŽOVANIA NA TRÁVE

 

otázky a žiadosti posielať na tel:........  , alebo lmasar@slovakski.org

 

SEKRETÁR ALPSKÝCH DISCIPLÍN

 

otázky a žiadosti posielať na tel: +421 915 896 754 
 

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org