Organizačná štruktúra Úseku lyžovania na tráve

Predsedníctvo                                                                                                        Meno              
Predseda ÚLT, Člen P-SLA Ladislav Šándor
Podpredseda ÚLT, Člen P-ÚLT Martin Jánoška
Predseda TR, Člen P-ÚLT Ľubomír Masár
   
Kontakt na sekretariát ÚTL :    Ladislav Šándor (športový riaditeľ ÚLT)         
                                               ladislav.sandor@slovak-ski.sk,    +421 903 234 780  
 

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk