Organizačná štruktúra Úseku lyžovania na tráve

Predsedníctvo                                                                                                        Meno              
Predseda ÚLT, Člen P-SLA Ladislav Šándor
Podpredseda ÚLT, Člen P-ÚLT Martin Jánoška
Predseda TR, Člen P-ÚLT Ľubomír Masár

ŠPORTOVO-TECHNICKÝ RIADITEĽ ÚSEKU LYŽOVANIA NA TRÁVE

Ladislav Šandor  

otázky a žiadosti posielať na tel: +421 903 234 780 , alebo ladislav.sandor@slovak-ski.sk

 

SEKRETÁR ALPSKÝCH DISCIPLÍN

Zuzka Senčeková

otázky a žiadosti posielať na tel: +421 915 896 769, alebo alpinesekretariat@slovak-ski.sk
 

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk