Zápisy zo zasadnutí Predsedníctva ÚLT SLA

Zápisy zo zasadnutí Predsedníctva ÚLT

 

Uznesenia P-ÚLT

 

2022

Pozvánka_na_1. P-ULT 8.4.2022

Zápis_z_1._P-ULT_8.4.2022

 

2021

Pozvánka na 1. P-ULT 8.8.2021 - zmena termínu

Zápis č. 1 P-ULT_8.8.2021

 

2020

Pozvánka na 1. P-ULT 5.3.2020

zápis č. 1. P-ULT 5.3.2020

zápis č. 2. P-ULT 8.5.2020

zápis č. 3. P-ULT 9.6.2020

zápis č. 4. P-ULT 15.7.2020

zápis č. 5. P-ULT 24.09.2020

zápis č. 6. P-ULT 24.11.2020

 

2019

zápis č.1 z dňa 21.1.2019

zápis č. 2 z dňa 18.3.2019

zápis č. 3 z dňa 23.4.2019

zápis č. 4 z dňa 17.05.2019

zápis č. 5 z dňa 23.6.2019

zápis č. 6 z 15.9.2019

zápis č. 7.

zápis č. 8. z 8.11.2019

 

2018

zápis č.1 z dňa 9.2.2018

zápis č.2 z dňa 24.3.2018

zápis č.3 z dňa 11.4.2018

zápis č.4 z dňa 23.4.2018

zápis č. 5: 05.,08.06. 2018

zápis č. 6 z dňa 16.07. 2018

zápis č. 7 z dňa 25.08.2018

zápis č. 8 z dňa 20.09.2018

zápis č. 9 z dňa 08.10.2018

zápis č. 10 z dňa 28.11.2018

 

2017

zápis č.1 z dňa 28.2.2017

zápis č.2 z dňa 6.4.2017

zápis č.3 z dňa 17.5.2017

zápis č.4 z dňa 21.6.2017

zápis č.5 z dňa 17.7.2017

zápis č.6 z dňa 31.7.2017

zápis č.7 z dňa 11.9.2017

zápis č.8 z dňa 18.10.2017

zápis č.9 z dňa 19.11.2017

zápis č.10 z dňa 20.12.2017

 

2016

zápis č. 1: 07.01.2016

zápis č. 2: 16.03.2016

zápis č. 5: 06.10.2016

zápis č. 6:11.11.2016

 

2015

zápis č. 1: 13.04.2015

zápis č. 2: 22.04.2015

zápis č. 3: 25.05.2015

zápis č. 4: 09.07.2015

zápis č. 5: 10.09.2015

 

2014

zápis č. 1: 07.03.2014

zápis č. 2: 01.05.2014

zápis č. 3: 25.08.2014

zápis č. 4: 08.10.2014

 

2013

zápis č. 1: 08.04.2013

zápis č. 2: 12.06.2013

zápis č. 3: 28.06.2013

zápis č. 4: 21.09.2013

 

Zápisy z členských schôdzí ÚLT

 

Členská schôdza ÚLT 2022

Zápis z ČS ÚLT 9.6.2022

pozvánka na ČS ÚLT 9.6.2022

 

Členská schôdza ÚLT 2021

Zápis z ČS ÚLT 17.5.2021

pozvánka na ČS ÚLT 17.5.2021

 

Členská schôdza ÚLT 2020

Zápis z ČS 29.06.2020

príloha ČS Zhodnotenie dosiahnutých športových výsledkov reprezentantov SLA

príloha ČS č. 1

príloha ČS č.2

príloha ČS Správa mandátnej komisie

príloha ČS Prezenčná listina delegátov 

 

Členská schôdza ÚLT 2019

Zápis z ČS 03.05.2019

príloha ČS, žiadosť č.1 

príloha ČS, žiadosť č.2 

príloha ČS, žiadosť č.3

príloha ČS, Projekt, nové strediská

príloha ČS, Projekt žiaci

príloha ČS, FIS GRASS SKI CHILDREN CUP

príloha ČS, Doplnenie trénerskej rady

výročná správa zo sezóny 2018/2019

pozvánka na Členskú schôdzu

pozvánka na Členskú schôdzu 29.06.202020

 

Členská schôdza ÚLT 2018

Zápis z ČS 16.4.2018

 

Členská schôdza ÚLT 2017

Zápis z ČS 27.3.2017

 

Členská schôdza ÚLT 2016

Zápis z ČS 24.04.2016 

prílohy k zápisu - 1. časť

prílohy k zápisu - 2. časť

 

Zápisy zo zasadnutí a kongresov FIS

 

Zápis z komisie "Grasski" Pattaya 2020 - nekonalo sa

Zápis z komisie "Grasski" Zurich 2019

Zápis z komisie "Grasski" Cavtat 2019

Zápis z komisie "Grasski" Innsbruck 2019

Zápis z komisie "Grasski" Zurich 2018

Zápis z komisie "Grasski" Costa Navarino 2018

Zápis z komisie "Grasski" Zurich 2017

Zápis z komisie "Grasski" Portorož 2017

Zápis z komisie "Grasski" Zurich 2016

Zápis z komisie "Grasski" Cancún 2016

Zápis z komisie "Grasski" Zurich 2015

Zápis z komisie "Grasski" Milan 2015

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org