Zápisy zo zasadnutí Predsedníctva ÚLT SLA

Zápisy zo zasadnutí Predsedníctva UTL

 

2019

zápis č.1 z dňa 21.1.2019

zápis č. 2 z dňa 18.3.2019

pozvánka na 3. P-LT

zápis c.3 z dňa 13.4.2019

 

2018

zápis č.1 z dňa 9.2.2018

zápis č.2 z dňa 24.3.2018

zápis č.3 z dňa 11.4.2018

zápis č.4 z dňa 23.4.2018

zápis č. 5: 05.,08.06. 2018

zápis č. 6 z dňa 16.07. 2018

zápis č. 7 z dňa 25.08.2018

zápis č. 8 z dňa 20.09.2018

zápis č. 9 z dňa 08.10.2018

zápis č. 10 z dňa 28.11.2018

 

2017

zápis č.1 z dňa 28.2.2017

zápis č.2 z dňa 6.4.2017

zápis č.3 z dňa 17.5.2017

zápis č.4 z dňa 21.6.2017

zápis č.5 z dňa 17.7.2017

zápis č.6 z dňa 31.7.2017

zápis č.7 z dňa 11.9.2017

zápis č.8 z dňa 18.10.2017

zápis č.9 z dňa 19.11.2017

zápis č.10 z dňa 20.12.2017

 

2016

zápis č. 1: 07.01.2016

zápis č. 2: 16.03.2016

zápis č. 5: 06.10.2016

zápis č. 6:11.11.2016

 

2015

zápis č. 1: 13.04.2015

zápis č. 2: 22.04.2015

zápis č. 3: 25.05.2015

zápis č. 4: 09.07.2015

zápis č. 5: 10.09.2015

 

2014

zápis č. 1: 07.03.2014

zápis č. 2: 01.05.2014

zápis č. 3: 25.08.2014

zápis č. 4: 08.10.2014

 

2013

zápis č. 1: 08.04.2013

zápis č. 2: 12.06.2013

zápis č. 3: 28.06.2013

zápis č. 4: 21.09.2013

 

Zápisy z členských schôdzí

 

zápis členskej schôdze zo dňa 16.4.2018

zápis členskej schôdze zo dňa 27.3.2017

zápis členskej schôdze zo dňa 24.04.2016prílohy k zápisu - 1. časť, prílohy k zápisu - 2. časť

 

Zápisy zo zasadnutí a kongresov FIS

 

Zápis z komisie "Grasski" Zurich 2018

Zápis z komisie "Grasski" Costa Navarino 2018

Zápis z komisie "Grasski" Zurich 2017

Zápis z komisie "Grasski" Portorož 2017

Zápis z komisie "Grasski" Zurich 2016

Zápis z komisie "Grasski" Cancún 2016

Zápis z komisie "Grasski" Zurich 2015

Zápis z komisie "Grasski" Milan 2015

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk