4. kolo SLP Masters

Miesto Žiar Dolinky        
Technický delegát Tréger Vlastimír      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
01.03.2014 Z 2124 SL Slalom MAS MC L zrušené
01.03.2014 Z 2122 SL Slalom MAS MA M zrušené
01.03.2014 Z 2123 SL Slalom MAS MB M zrušené
02.03.2014 Z 2127 SL Slalom MAS MC L zrušené
02.03.2014 Z 2125 SL Slalom MAS MA M zrušené
02.03.2014 Z 2126 SL Slalom MAS MB M zrušené
Usporiadateľ
Názov LK DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR
Názov úplný TJ DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR Lyžiarsky klub
Sídlo Žiar 110, 032 05 Smrečany
Kontaktná osoba Mlynarčík Miroslav
Email m.mlynarcik@stonline.sk, mlynarcik@lsphaco.com
Korešpondenčná adresa Smrečany 134, 032 05 Smrečany
Účet pre verejné zdroje SK25 0200 0000 0016 4066 5451
Web www.ziardolinky.sk/sportove-kluby/lyziarsky-klub
 
Technický delegát
Meno Tréger Vlastimír Klub / oddiel TJ TATRAN NIŽNÁ BOCA
Kód 5700004  
Kategoria Rozhodca AD 3. stupňa
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org