5. kolo SLP Masters

Miesto Ždiar Deny   P Propozície    
Technický delegát Lengyel Branislav      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
22.02.2014 R T 2130 SL Slalom MAS MC L
22.02.2014 R T 2128 SL Slalom MAS MA M
22.02.2014 R T 2129 SL Slalom MAS MB M
23.02.2014 R T 2133 GS Obrovský slalom MAS MC L
23.02.2014 R T 2131 GS Obrovský slalom MAS MA M
23.02.2014 R T 2132 GS Obrovský slalom MAS MB M
Usporiadateľ
Názov SnowSports Club
Názov úplný SnowSports Club
Sídlo Dolný Smokovec 66, 059 81 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba Petra Penkert
Email kurcabka@gmail.com
Korešpondenčná adresa Dolný Smokovec 66, 059 81 Vysoké Tatry
Účet pre verejné zdroje SK58 8330 0000 0025 0103 2499
Web www.snowsportsclub.sk
 
Technický delegát
Meno Klub / oddiel
Kód  
Kategoria
 
Meracia skupina
Názov KK Sporttiming
Názov úplný KK Sporttiming
Sídlo Dr. Alexandra 14, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Mašlonka Rastislav
Email david.griglak@gmail.com
Korešpondenčná adresa
Účet pre verejné zdroje
Web www.kk-sporttiming.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org