9. kolo SLP Masters

Miesto Čertovica   P Propozície    
Technický delegát Tréger Vlastimír      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
22.03.2014 V R T 2154 GS Obrovský slalom MAS MC L schválené TD Tréger
22.03.2014 L V R T 2152 GS Obrovský slalom MAS MA M schválené TD Tréger
22.03.2014 V R T 2153 GS Obrovský slalom MAS MB M schválené TD Tréger
23.03.2014 Z 2154 GS Obrovský slalom MAS MC L zrušené
23.03.2014 Z 2152 GS Obrovský slalom MAS MA M zrušené
23.03.2014 Z 2153 GS Obrovský slalom MAS MB M zrušené
Usporiadateľ
Názov TJ TATRAN NIŽNÁ BOCA
Názov úplný Telovýchovná jednota TATRAN Nižná Boca
Sídlo Malužiná 1, 032 34 Nižná Boca
Kontaktná osoba Ing. Jaroslav Maduda
Email treger@j.imafex.sk, jmaduda@inmail.sk
Korešpondenčná adresa Liptovská Porúbka 112, 033 01 Liptovský Mikuláš
Účet pre verejné zdroje
Web www.skiboca.sk
 
Technický delegát
Meno Tréger Vlastimír Klub / oddiel TJ TATRAN NIŽNÁ BOCA
Kód 5700004  
Kategoria Rozhodca AD 3. stupňa
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org