1.kolo SLP MASTERS 2016

Miesto Kubínska Hoľa   P Propozície    
Technický delegát Lengyel Branislav      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
12.03.2016 R T 8002 SG Superobrovský slalom MAS MC L
12.03.2016 L R T 8001 SG Superobrovský slalom MAS MA M
12.03.2016 R T 8003 SG Superobrovský slalom MAS MB M
13.03.2016 V R T 8005 GS Obrovský slalom MAS MC L schválené TD Lengyel
13.03.2016 L V R T 8004 GS Obrovský slalom MAS MA M schválené TD Lengyel
13.03.2016 V R T 8006 GS Obrovský slalom MAS MB M schválené TD Lengyel
Usporiadateľ
Názov KL Oravy
Názov úplný Klub lyžiarov Oravy
Sídlo Obrancov mieru 1774/12, 026 01 Dolný Kubín
Kontaktná osoba Dibdiak Jozef - KL Oravy
Email dibdiak@gmail.com, skijud@gmail.com
Korešpondenčná adresa Beňovolehotská 2131/50, 026 01 Dolný Kubín
Účet pre verejné zdroje
 
Technický delegát
Meno Klub / oddiel
Kód  
Kategoria
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org