5.kolo SLP MASTERS 2016 - finále

Miesto Krupová        
Technický delegát Tréger Vlastimír      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
09.04.2016 V R T Z 8019 GS Obrovský slalom MAS MC L zmena schválené TD Tréger
09.04.2016 V R T Z 8021 GS Obrovský slalom MAS MA M zmena schválené TD Tréger
09.04.2016 V R T Z 8020 GS Obrovský slalom MAS MB M zmena schválené TD Tréger
Usporiadateľ
Názov LO HST Polomka-Bučník
Názov úplný Lyžiarsky oddiel Horehron Ski Team Polomka-Bučník
Sídlo Komenského 112, 976 66 Polomka
Kontaktná osoba Jagerčík Marián, Ing.
Email mjagercik@centrum.sk
Korešpondenčná adresa Komenského 112, 976 66 Polomka
Účet pre verejné zdroje SK17 0900 0000 0051 3694 9947
Web www.hst-polomka-bucnik.webnode.sk
 
Technický delegát
Meno Tréger Vlastimír Klub / oddiel TJ TATRAN NIŽNÁ BOCA
Kód 5700004  
Kategoria Rozhodca AD 3. stupňa
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org