Slovenský pohár Masters

Miesto Závažná Poruba        
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
09.02.2013 R Z 9015 SL Slalom MAS MC L zrušené
09.02.2013 R Z 9010 SL Slalom MAS MA M zrušené
09.02.2013 R Z 9012 SL Slalom MAS MB M zrušené
10.02.2013 R Z 9014 GS Obrovský slalom MAS MC L zrušené
10.02.2013 R Z 9011 GS Obrovský slalom MAS MA M zrušené
10.02.2013 R Z 9013 GS Obrovský slalom MAS MB M zrušené
Usporiadateľ
Názov LK OPALISKO
Názov úplný Lyžiarsky klub Opalisko Závažná Poruba
Sídlo Športová 3, 032 02 Závažná Poruba
Kontaktná osoba Rázusová Katarína
Email katarina.razusova@centrum.sk
Korešpondenčná adresa Hrušková 513/2, 031 04 Liptovský Mikuláš
Účet pre verejné zdroje SK66 1111 0000 0066 0589 0015
Web www.bkopalisko.sk/
 
Meracia skupina
Názov KK Sporttiming
Názov úplný KK Sporttiming
Sídlo Dr. Alexandra 14, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Mašlonka Rastislav
Email david.griglak@gmail.com
Korešpondenčná adresa
Účet pre verejné zdroje
Web www.kk-sporttiming.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org