Slovenský pohár Masters

Miesto Žiar Dolinky   P Propozície    
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
16.02.2013 R 9021 SL Slalom MAS MC L
16.02.2013 R 9016 SL Slalom MAS MA M
16.02.2013 R 9018 SL Slalom MAS MB M
17.02.2013 R 9020 SL Slalom MAS MC L
17.02.2013 R 9017 SL Slalom MAS MA M
17.02.2013 R 9019 SL Slalom MAS MB M
23.01.2016 SL Slalom SP SE M
24.01.2016 SL Slalom SLP SE L
Usporiadateľ
Názov LK DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR
Názov úplný TJ DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR Lyžiarsky klub
Sídlo Žiar 110, 032 05 Smrečany
Kontaktná osoba Mlynarčík Miroslav
Email m.mlynarcik@stonline.sk, mlynarcik@lsphaco.com
Korešpondenčná adresa Smrečany 134, 032 05 Smrečany
Účet pre verejné zdroje SK25 0200 0000 0016 4066 5451
Web www.ziardolinky.sk/sportove-kluby/lyziarsky-klub
 
Meracia skupina
Názov STiming s.r.o.
Názov úplný Stiming s.r.o.
Sídlo Štúrova 870/18 , 031 01 Liptovsky Mikulaš
Kontaktná osoba Šlachta Martin
Email martin@slachta.sk, martin@slachta.sk
Korešpondenčná adresa
Účet pre verejné zdroje
Web www.slachta.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org