Slovenský pohár Masters

Miesto Vrátná   P Propozície    
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
16.03.2013 R 9032 SL Slalom MAS MC L
16.03.2013 R 9028 SL Slalom MAS MA M
16.03.2013 R 9030 SL Slalom MAS MB M
17.03.2013 R 9033 GS Obrovský slalom MAS MC L
17.03.2013 R 9029 GS Obrovský slalom MAS MA M
17.03.2013 R 9031 GS Obrovský slalom MAS MB M
Usporiadateľ
Názov SKI CLUB VRÁTNA
Názov úplný SKI CLUB VRÁTNA
Sídlo Južná trieda 46, 040 01 Košice
Kontaktná osoba Krajňák Vladimír, Mgr.
Email smerekovas@icos.sk
Korešpondenčná adresa Južná trieda 46, 040 01 Košice
Účet pre verejné zdroje
Web www.vratna.org
 
Meracia skupina
Logo organizácie
Názov Timing.sk
Názov úplný ADAKO spol.s r.o.
Sídlo
Kontaktná osoba Šabík Luboš
Email LSablík@timing.sk
Korešpondenčná adresa
Účet pre verejné zdroje
Web www.timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org