Majstrovstvá SR v behu na lyžiach - II. časť

Miesto Štrbské Pleso   P Propozície R Plagát  
Technický delegát Tóth Juraj      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
25.03.2017 G L V R 4385 SP Šprint K Qual MSR MZ05 M
25.03.2017 V 4404 SP Šprint K Qual MSR MZ05 L
25.03.2017 V R 4473 SP Šprint K final MSR MZ05 L
25.03.2017 V 4476 SP Šprint K final MSR MZ05 M
25.03.2017 V 4387 SP Šprint K Qual MSR MZ06 M
25.03.2017 V 4406 SP Šprint K Qual MSR MZ06 L
25.03.2017 V 4468 SP Šprint K final MSR MZ06 M
25.03.2017 V 4474 SP Šprint K final MSR MZ06 L
25.03.2017 V 4389 SP Šprint K Qual MSR SZ03 M
25.03.2017 V 4408 SP Šprint K Qual MSR SZ03 L
25.03.2017 V 4463 SP Šprint K final MSR SZ03 M
25.03.2017 V 4475 SP Šprint K final MSR SZ03 L
25.03.2017 V 4391 SP Šprint K Qual MSR SZ04 M
25.03.2017 V 4410 SP Šprint K Qual MSR SZ04 L
25.03.2017 V 4467 SP Šprint K final MSR SZ04 L
25.03.2017 V 4469 SP Šprint K final MSR SZ04 M
25.03.2017 V 4393 SP Šprint K Qual MSR MD M
25.03.2017 L V R 4412 SP Šprint K Qual MSR MD L
25.03.2017 V R 4464 SP Šprint K final MSR MD L
25.03.2017 V 4470 SP Šprint K final MSR MD M
25.03.2017 V 4395 SP Šprint K Qual MSR SD M
25.03.2017 V 4414 SP Šprint K Qual MSR SD L
25.03.2017 V 4465 SP Šprint K final MSR SD L
25.03.2017 V 4471 SP Šprint K final MSR SD M
25.03.2017 V 4397 SP Šprint K Qual MSR SE M
25.03.2017 V 4416 SP Šprint K Qual MSR SE L
25.03.2017 V 4466 SP Šprint K final MSR SE L
25.03.2017 V 4472 SP Šprint K final MSR SE M
26.03.2017 L V R 4386 ML 3 km K - hromadný štart MSR MZ05 M
26.03.2017 V 4405 ML 3 km K - hromadný štart MSR MZ05 L
26.03.2017 V 4388 ML 3 km K - hromadný štart MSR MZ06 M
26.03.2017 V 4407 ML 3 km K - hromadný štart MSR MZ06 L
26.03.2017 V 4390 ML 5 km V - hromadný štart MSR SZ03 M
26.03.2017 V 4409 ML 4 km V - hromadný štart MSR SZ03 L
26.03.2017 V 4392 ML 5 km V - hromadný štart MSR SZ04 M
26.03.2017 V 4411 ML 4 km V - hromadný štart MSR SZ04 L
26.03.2017 L V R 4394 ML 10 km V - hromadný štart MSR MD M
26.03.2017 V 4413 ML 7 km V - hromadný štart MSR MD L
26.03.2017 V 4396 ML 15 km V - hromadný štart MSR SD M
26.03.2017 V 4415 ML 10 km V - hromadný štart MSR SD L
26.03.2017 V 4398 ML 30 km V - hromadný štart MSR SE M
26.03.2017 V 4417 ML 15 km V - hromadný štart MSR SE L
26.03.2017 L V R 4399 ML 10 km V - hromadný štart MSR VTA M
26.03.2017 V 4418 ML 5 km V - hromadný štart MSR VTA L
26.03.2017 V 4400 ML 10 km V - hromadný štart MSR VTB M
26.03.2017 V 4419 ML 5 km V - hromadný štart MSR VTB L
26.03.2017 V 4401 ML 10 km V - hromadný štart MSR VTC M
26.03.2017 V 4420 ML 5 km V - hromadný štart MSR VTC L
26.03.2017 V 4402 ML 5 km V - hromadný štart MSR VTD M
26.03.2017 V 4403 ML 5 km V - hromadný štart MSR VTE M
Usporiadateľ
Názov ŠK ŠTRBA LO
Názov úplný Športový klub Štrba
Sídlo Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
Kontaktná osoba Matúš Jančík
Email info@matj.sk, info@skstrba.sk
Korešpondenčná adresa Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
Účet pre verejné zdroje SK8009000000000492354170
Web www.skstrba.sk
 
Technický delegát
Meno Tóth Juraj Klub / oddiel LK Metropol Košice
Kód 0  
Dátum narodenia 25.10.1940 Kategoria Rozhodca BD III. stupňa
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk