1. kolo Swenor Slovenský pohár v behu na kolieskových lyžiach

Miesto Karolinka - Kohútka   P Propozície    
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
02.07.2017 V R 4001 ROL Výjazd klasicky Mst. SP MD M
02.07.2017 V R 4002 ROL Výjazd klasicky Mst. SP MD L
02.07.2017 V R 4003 ROL Výjazd klasicky Mst. SP SD M
02.07.2017 V R 4004 ROL Výjazd klasicky Mst. SP SD L
02.07.2017 V R 4005 ROL Výjazd klasicky Mst. SP SE M
02.07.2017 V R 4006 ROL Výjazd klasicky Mst. SP SE L
Usporiadateľ
Názov AKHŠ
Názov úplný Alkan-klub horských športov
Sídlo Tatranské Matliare 2, 059 60 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba Malák Michal, PaedDr.
Email michal_malak@yahoo.com
Korešpondenčná adresa Tatranské Matliare 2, 059 60 Vysoké Tatry
Účet pre verejné zdroje
Web www.alkanklub.eu
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk