2.kolo SLP MaO

Miesto Žiar-Smrečany, Dolinky   P Propozície    
Technický delegát Tréger Vlastimír      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
03.02.2018 L V R T 2049 SL Slalom SLP SE M schválené TD Tréger
03.02.2018 V T 2057 SL Slalom SLP SE L schválené TD Tréger
03.02.2018 V T 2051 SL Slalom SLP MA M schválené TD Tréger
03.02.2018 V T 2053 SL Slalom SLP MB M schválené TD Tréger
03.02.2018 V T 2063 SL Slalom SLP MC L schválené TD Tréger
04.02.2018 L V R T 2050 SL Slalom SLP SE M schválené TD Tréger
04.02.2018 V T 2058 SL Slalom SLP SE L schválené TD Tréger
04.02.2018 V T 2052 SL Slalom SLP MA M schválené TD Tréger
04.02.2018 V T 2054 SL Slalom SLP MB M schválené TD Tréger
04.02.2018 V T 2064 SL Slalom SLP MC L schválené TD Tréger
Usporiadateľ
Názov LK DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR
Názov úplný Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR Lyžiarsky klub
Sídlo Smrečany 110, 032 05 Smrečany
Kontaktná osoba Mlynarčík Miroslav
Email m.mlynarcik@stonline.sk, mlynarcik@lsphaco.com
Korešpondenčná adresa Smrečany 134, 032 05 Smrečany
Účet pre verejné zdroje SK2502000000001640665451
Web www.ziardolinky.sk/sportove-kluby/lyziarsky-klub
 
Technický delegát
Meno Tréger Vlastimír Klub / oddiel TJ TATRAN NIŽNÁ BOCA
Kód 5700004  
Dátum narodenia 08.09.1953 Kategoria Rozhodca AD III. stupňa
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk