FIS Slavic cup - 60.rčník Memoriálu 24 padlých hrdinov SNP

Miesto Štrbské Pleso   P Propozície    
Technický delegát Staroň Vladimír, Jančík Matúš      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
29.12.2017 G L V R 4037 SP SP 1,6 km F Qual SC SE M schválené FIS TD
29.12.2017 V R 4038 SP SP 1,6 km F Final SC SE M schválené FIS TD
29.12.2017 L V R 4040 SP SP 1,4 km F Qual SC SE L schválené FIS TD
29.12.2017 V R 4041 SP SP 1,4 km F Final SC SE L schválené FIS TD
30.12.2017 L R 4039 15k 15 km C SC SE M
30.12.2017 L R 4042 10k 10 km C SC SE L
Usporiadateľ
Názov TJ Tatran Gerlachov
Názov úplný TJ Tatran Gerlachov
Sídlo Hlavná 110/7, 059 42 Gerlachov
Kontaktná osoba Ing. Michal Nikerle
Email tj@tjtatrangerlachov.sk, m.nikerle@gmail.com
Korešpondenčná adresa Hlavná 110/7, 059 42 Gerlachov
Účet pre verejné zdroje SK8109000000005075239238
Web www.tjtatrangerlachov.sk
 
Technický delegát
Meno Jančík Matúš Klub / oddiel ŠK ŠTRBA LO
Kód 0  
Dátum narodenia 02.06.1986 Kategoria Rozhodca BD III. stupňa
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk