Slovenský pohár- Memoriál 24 padlých hrdinov SNP

Miesto Štrbské Pleso   P Propozície    
Technický delegát Jančík Matúš      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
30.12.2017 G L V R 4043 ZP 1,4 km K SP MZ06 M
30.12.2017 V 4050 ZP 1,4 km K SP MZ06 L
30.12.2017 V 4044 ZP 1,4 km K SP MZ07 M
30.12.2017 V 4051 ZP 1,4 km K SP MZ07 L
30.12.2017 V 4045 ZP 2,5 km K SP SZ04 M
30.12.2017 V 4052 ZP 2 km K SP SZ04 L
30.12.2017 V 4046 ZP 2,5 km K SP SZ05 M
30.12.2017 V 4053 ZP 2 km K SP SZ05 L
30.12.2017 V 4047 5k 5 km K SP MD M
30.12.2017 V 4054 5k 5 km K SP MD L
30.12.2017 V 4048 15k 15 km K SP SD M
30.12.2017 V 4055 10k 10 km K SP SD L
30.12.2017 V Z 4049 15k 15 km K SP SE M zmena
30.12.2017 V Z 4056 10k 10 km K SP SE L zmena
Usporiadateľ
Názov TJ Tatran Gerlachov
Názov úplný TJ Tatran Gerlachov
Sídlo Hlavná 110/7, 059 42 Gerlachov
Kontaktná osoba Ing. Michal Nikerle
Email tj@tjtatrangerlachov.sk, m.nikerle@gmail.com
Korešpondenčná adresa Hlavná 110/7, 059 42 Gerlachov
Účet pre verejné zdroje SK8109000000005075239238
Web www.tjtatrangerlachov.sk
 
Technický delegát
Meno Jančík Matúš Klub / oddiel ŠK ŠTRBA LO
Kód 0  
Dátum narodenia 02.06.1986 Kategoria Rozhodca BD III. stupňa
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk