SLOVENSKÝ POHÁR V BEHU NA LYŽIACH LÁTKY - MLÁKY

Miesto Látky - Mláky   P Propozície R Plagát  
Technický delegát Klement František      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
24.02.2018 L V R 4183 SP 0,7 km Qual SP MZ06 M
24.02.2018 V R 4184 SP 0,7 km Final SP MZ06 M
24.02.2018 V 4209 SP 0,7 km Qual SP MZ06 L
24.02.2018 V 4210 SP 0,7 km Final SP MZ06 L
24.02.2018 V 4186 SP 0,7 km Oual SP MZ07 M
24.02.2018 V 4187 SP 0,7 km Final SP MZ07 M
24.02.2018 V 4212 SP 0,7 km Qual SP MZ07 L
24.02.2018 V 4213 SP 0,7 km Final SP MZ07 L
24.02.2018 V 4189 SP 0,7 km Qual SP SZ04 M
24.02.2018 V 4190 SP 0,7 km Final SP SZ04 M
24.02.2018 V 4215 SP 0,7 km Qual SP SZ04 L
24.02.2018 V 4216 SP 0,7 km Final SP SZ04 L
24.02.2018 V 4192 SP 0,7 km Qual SP SZ05 M
24.02.2018 V 4193 SP 0,7 km Final SP SZ05 M
24.02.2018 V 4218 SP 0,7 km Qual SP SZ05 L
24.02.2018 V 4219 SP 0,7 km Final SP SZ05 L
24.02.2018 V R 4195 SP 1,2 km Qual SP MD M
24.02.2018 V R 4196 SP 1,2 km Final SP MD M
24.02.2018 V 4221 SP 1,2 km Qual SP MD L
24.02.2018 V 4222 SP 1,2 km Final SP MD L
24.02.2018 V 4198 SP 1,2 km Qual SP SD M
24.02.2018 V 4199 SP 1,2 km Final SP SD M
24.02.2018 V 4224 SP 1,2 km Qual SP SD L
24.02.2018 V 4225 SP 1,2 Final SP SD L
24.02.2018 V 4201 SP 1,6 km Qual SP SE M
24.02.2018 V 4202 SP 1,6 km Final SP SE M
24.02.2018 V 4227 SP 1,2 km Qual SP SE L
24.02.2018 V 4228 SP 1,2 km Final SP SE L
25.02.2018 L V R Z 4185 ZP 1,5 km hromadný štart SP MZ06 M zmena
25.02.2018 V 4211 ZP 1,5 km hromadný štart SP MZ06 L
25.02.2018 V 4188 ZP 1,5 km hromadný štart SP MZ07 M
25.02.2018 V 4214 ZP 1,5 km hromadný štart SP MZ07 L
25.02.2018 V 4191 ZP 2,5 km hromadný štart SP SZ04 M
25.02.2018 V 4217 ZP 2,5 km hromadný štart SP SZ04 L
25.02.2018 V 4194 ZP 2,5 km hromadný štart SP SZ05 M
25.02.2018 V 4220 10k 2,5 km hromadný štart SP SZ05 L
25.02.2018 V R 4197 10k 7,5 km hromadný štart SP MD M
25.02.2018 V 4223 10k 5 km hromadný štart SP MD L
25.02.2018 V 4200 10k 7,5 km hromadný štart SP SD M
25.02.2018 V 4226 10k 5 km hromadný štart SP SD L
25.02.2018 V 4203 10k 10 km hromadný štart SP SE M
25.02.2018 V 4229 10k 5 km hromadný štart SP SE L
25.02.2018 V R 4204 10k 10 km hromadný štart SP VTA M
25.02.2018 V 4230 10k 5 km hromadný štart SP VTA L
25.02.2018 V 4205 10k 10 km hromadný štart SP VTB M
25.02.2018 V 4231 10k 5 km hromadný štart SP VTB L
25.02.2018 V 4206 10k 10 km hromadný štart SP VTC M
25.02.2018 V 4232 10k 5 km hromadný štart SP VTC L
25.02.2018 V 4207 10k 5 km hromadný štart SP VTD M
25.02.2018 V 4208 10k 5 km hromadný štart SP VTE M
Usporiadateľ
Názov LK Ski Team JASE Látky
Názov úplný Lyžiarsky klub SKI TEAM JASE LÁTKY
Sídlo Látky 150, 985 45 Látky
Kontaktná osoba Kubiš Mário, Bc.
Email skiteamjaselatky@gmail.com, mariokubis77@gmail.com
Korešpondenčná adresa Látky 150, 985 45 Látky
Účet pre verejné zdroje SK0509000000005137049297
Web www.jase.sk/skiteam/
 
Technický delegát
Meno Klement František Klub / oddiel KLNO
Kód 0  
Dátum narodenia 24.10.1947 Kategoria Rozhodca BD III. stupňa
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk