1. kolo Steiger slovenský pohár v behu na kolieskových lyžiach

Miesto Velké Karlovice - Kohútka   P Propozície R Plagát  
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
01.07.2018 V R 4001 ROL 5km výjazd klasicky s hromadným štartom SP MD M
01.07.2018 V R 4004 ROL 5km výjazd klasicky s hromadným štartom SP MD L
01.07.2018 V R 4002 ROL 11km výjazd klasicky s hromadným štartom SP SD M
01.07.2018 V R 4005 ROL 5km výjazd klasicky s hromadným štartom SP SD L
01.07.2018 V R 4003 ROL 11km výjazd klasicky s hromadným štartom SP SE M
01.07.2018 V R 4006 ROL 11km výjazd klasicky s hromadným štartom SP SE L
Usporiadateľ
Názov AKHŠ
Názov úplný Alkan-klub horských športov
Sídlo Tatranské Matliare 2, 059 60 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba Malák Michal, PaedDr.
Email michal_malak@yahoo.com
Korešpondenčná adresa Tatranské Matliare 2, 059 60 Vysoké Tatry
Účet pre verejné zdroje
Web www.alkanklub.eu
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk