Horehronský Bučník - 3.kolo HHL Lesy Ski Cup 2019

Miesto Polomka-Bučník   P Propozície    
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
16.02.2019 R 2065 GS Obrovský slalom VEP L
16.02.2019 R 2066 GS Obrovský slalom VEP M
Usporiadateľ
Názov LO HST Polomka-Bučník
Názov úplný Lyžiarsky oddiel Horehron Ski Team Polomka-Bučník
Sídlo Komenského 112, 976 66 Polomka
Kontaktná osoba Jagerčík Marián, Ing.
Email mjagercik@centrum.sk
Korešpondenčná adresa Komenského 112, 976 66 Polomka
Účet pre verejné zdroje SK1709000000005136949947
Web www.hst-polomka-bucnik.webnode.sk
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk