Slovenský pohár v behu na lyžiach Levoča

Miesto Levoča   P Propozície R Plagát  
Technický delegát Jančík Matúš      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
16.02.2019 L V 4203 SP Šprint SP MZ07 M
16.02.2019 V 4204 SP Šprint C Qual SP MZ07 M
16.02.2019 V R 4229 SP Šprint C Qual SP MZ07 L
16.02.2019 V R 4230 SP Šprint SP MZ07 L
16.02.2019 V 4206 SP Šprint C Qual SP MZ08 M
16.02.2019 V 4207 SP Šprint SP MZ08 M
16.02.2019 V 4232 SP Šprint C Qual SP MZ08 L
16.02.2019 V 4233 SP Šprint SP MZ08 L
16.02.2019 V 4209 SP Šprint F Qual SP SZ05 M
16.02.2019 V 4210 SP Šprint SP SZ05 M
16.02.2019 V 4235 SP Šprint SP SZ05 L
16.02.2019 V 4236 SP Šprint F Qual SP SZ05 L
16.02.2019 V 4212 SP Šprint SP SZ06 M
16.02.2019 V 4213 SP Šprint F Qual SP SZ06 M
16.02.2019 V 4238 SP Šprint F Qual SP SZ06 L
16.02.2019 V 4239 SP Šprint SP SZ06 L
16.02.2019 V 4215 SP Šprint SP MD M
16.02.2019 V 4216 SP Šprint F Qual SP MD M
16.02.2019 V 4241 SP Šprint F Qual SP MD L
16.02.2019 V 4242 SP Šprint SP MD L
16.02.2019 V 4218 SP Šprint SP SD M
16.02.2019 V 4219 SP Šprint F Qual SP SD M
16.02.2019 V 4244 SP Šprint F Qual SP SD L
16.02.2019 V 4245 SP Šprint SP SD L
16.02.2019 V 4221 SP Šprint F Qual SP SE M
16.02.2019 V 4222 SP Šprint SP SE M
16.02.2019 V 4247 SP Šprint F Qual SP SE L
16.02.2019 V 4248 SP Šprint SP SE L
17.02.2019 L V R 4205 ZP Distančné preteky žiactva SP MZ07 M
17.02.2019 V 4231 ZP Distančné preteky žiactva SP MZ07 L
17.02.2019 V 4208 ZP Distančné preteky žiactva SP MZ08 M
17.02.2019 V 4234 ZP Distančné preteky žiactva SP MZ08 L
17.02.2019 V 4211 ZP Distančné preteky žiactva SP SZ05 M
17.02.2019 V 4237 ZP Distančné preteky žiactva SP SZ05 L
17.02.2019 V 4214 ZP Distančné preteky žiactva SP SZ06 M
17.02.2019 V 4240 ZP Distančné preteky žiactva SP SZ06 L
17.02.2019 V R 4217 5k Distančné do 5 km SP MD M
17.02.2019 V 4243 5k Distančné do 5 km SP MD L
17.02.2019 V 4220 10k Distančné do 10 km SP SD M
17.02.2019 V 4246 5k Distančné do 5 km SP SD L
17.02.2019 V 4223 10k Distančné do 10 km SP SE M
17.02.2019 V 4249 5k Distančné do 5 km SP SE L
17.02.2019 V R 4224 10k Distančné do 10 km SP VTA M
17.02.2019 V 4250 5k Distančné do 5 km SP VTA L
17.02.2019 V 4225 10k Distančné do 10 km SP VTB M
17.02.2019 V 4251 5k Distančné do 5 km SP VTB L
17.02.2019 V 4226 10k Distančné do 10 km SP VTC M
17.02.2019 V 4252 5k Distančné do 5 km SP VTC L
17.02.2019 V 4227 5k Distančné do 5 km SP VTD M
17.02.2019 V 4228 5k Distančné do 5 km SP VTE M
Usporiadateľ
Názov Športový klub polície Levoča
Názov úplný Športový klub polície Levoča
Sídlo Vodárenská 9/1526, 054 01 Levoča
Kontaktná osoba Zuzana Šefčíková
Email skplevoca@gmail.com, skplevoca@gmail.com
Korešpondenčná adresa Vodárenská 9/1526, 054 01 Levoča
Účet pre verejné zdroje SK6683300000002501547134
Web https://www.facebook.com/%C5%A0portov%C3%BD-klub-pol%C3%ADcie-Levo%C4%8Da-1591762594452450/
 
Technický delegát
Meno Jančík Matúš Klub / oddiel ŠK ŠTRBA LO
Kód 0  
Kategoria Rozhodca ND 3. stupňa
 
Meracia skupina
Názov VOS-TPK
Názov úplný VOS-TPK
Sídlo Moravecká 22, 951 93 Topolčianky
Kontaktná osoba Dušan Richter
Email vos@vos-tpk.sk, vos@vos-tpk.sk
Korešpondenčná adresa Moravecká 22, 951 93 Topolčianky
Účet pre verejné zdroje
Web www.sportsofttiming.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk