UNI - FIS Šachtička

Miesto Šachtičky   P Propozície    
Technický delegát Horecki Krzysztof (POL)      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
11.02.2020 L V R 2230 SL Slalom UNI SE M schválené FIS TD
11.02.2020 L V R 7129 SL Slalom UNI SE L schválené FIS TD
12.02.2020 L V R 2231 SL Slalom FIS SE M schválené FIS TD
12.02.2020 L V R 7130 SL Slalom FIS SE L schválené FIS TD
Usporiadateľ
Logo organizácie
Názov ŠKB LYŽIARIK
Názov úplný Športový klub Bystričan - Lyžiarik
Sídlo Tatranská 95, 974 11 Banská Bystrica
Kontaktná osoba Chebeňová Lenka
Email info@lyziarik.sk
Korešpondenčná adresa Tatranská 95, 974 11 Banská Bystrica
Účet pre verejné zdroje SK68 8330 0000 0025 0131 9342
Web www.lyziarik.sk
 
Meracia skupina
Názov ČasomieraPT
Názov úplný ČasomieraPT
Sídlo Podtureň 600, 03301 Liptovský Hrádok
Kontaktná osoba František Toman
Email toman@casomierapt.sk, toman@casomierapt.sk
Korešpondenčná adresa
Účet pre verejné zdroje
Web www.casomierapt.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org