46. ročník Goralský klobúčik

Miesto Roháče / Spálená dolina        
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
28.03.2020 Z GS Obrovský slalom VEP zrušené
29.03.2020 Z GS Obrovský slalom VEP zrušené
Usporiadateľ
Názov TJ Roháče Zuberec
Názov úplný Telovýchovná jednota Roháče Zuberec
Sídlo Andreja Bažíka 420, 027 32 Zuberec
Kontaktná osoba Jaroslav Motyčák
Email rastislavsroba@gmail.com
Korešpondenčná adresa Andreja Bažíka 420, 027 32 Zuberec
Účet pre verejné zdroje SK28 0200 0000 0038 7871 2253
Web www.preteky.orava.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovakski.org