Svetový pohár Jasná

Miesto Jasná        
Technický delegát Zeman Bohumir (CZE)      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
06.03.2021 5107 GS Obrovský slalom WC SE L
07.03.2021 5108 SL Slalom WC SE L
Usporiadateľ
Názov ŠK ESL
Názov úplný Športový klub ESL
Sídlo Hlavná 10, 032 02 Závažná Poruba
Kontaktná osoba Vladimír Mlynček
Email esl@esl.sk, mlyncek.vladimir@esl.sk
Korešpondenčná adresa Hlavná 10, 032 02 Závažná Poruba
Účet pre verejné zdroje SK28 1100 0000 0029 4704 7695
Web www.slovak-ski.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovakski.org