LÁTKY - MLÁKY SLOVENSKÝ POHÁR V BEHU NA LYŽIACH

Miesto Látky - Mláky   P Propozície    
Technický delegát Jančík Matúš      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
20.02.2021 L V R 4039 ZP 1,4 km (2x700m) klasicky SP MZ09 M
20.02.2021 V 4058 ZP 1,4 km (2x700m) klasicky SP MZ09 L
20.02.2021 V 4041 ZP 1,4 km (2x700m) klasicky SP MZ10 M
20.02.2021 V 4060 ZP 1,4 km (2x700m) klasicky SP MZ10 L
20.02.2021 V 4041 ZP 1,4 km (2x700m) klasicky SP MZ10 M
20.02.2021 V 4060 ZP 1,4 km (2x700m) klasicky SP MZ10 L
20.02.2021 V 4045 ZP 2,5 km klasicky SP SZ08 M
20.02.2021 V 4064 ZP 2,5 km klasicky SP SZ08 L
20.02.2021 V 4043 ZP 2,5 km klasicky SP SZ07 M
20.02.2021 V 4062 ZP 2,5 km klasicky SP SZ07 L
20.02.2021 V 4045 ZP 2,5 km klasicky SP SZ08 M
20.02.2021 V 4064 ZP 2,5 km klasicky SP SZ08 L
20.02.2021 V R 4047 5k 2,5km klasicky SP MD M
20.02.2021 V 4066 5k 2,5 km klasicky SP MD L
20.02.2021 V 4049 10k 5 km klasicky SP SD M
20.02.2021 V 4068 5k 5 km klasicky SP SD L
20.02.2021 V 4051 15k 7,5 km klasicky SP SE M
20.02.2021 V 4070 15k 5 km klasicky SP SE L
21.02.2021 L V R 4040 ZP 1,4 km (2x700m) klasicky SP MZ09 M
21.02.2021 V 4059 ZP 1,4 km (2x700m) klasicky SP MZ09 L
21.02.2021 V 4042 ZP 1,4 km (2x700m) klasicky SP MZ10 M
21.02.2021 V 4061 ZP 1,4 km (2x700m) klasicky SP MZ10 L
21.02.2021 V 4042 ZP 1,4 km (2x700m) klasicky SP MZ10 M
21.02.2021 V 4061 ZP 1,4 km (2x700m) klasicky SP MZ10 L
21.02.2021 V 4046 ZP 2,5 km volne SP SZ08 M
21.02.2021 V 4065 ZP 2,5 km volne SP SZ08 L
21.02.2021 V 4044 ZP 2,5 km volne SP SZ07 M
21.02.2021 V 4063 ZP 2,5 km volne SP SZ07 L
21.02.2021 V 4046 ZP 2,5 km volne SP SZ08 M
21.02.2021 V 4065 ZP 2,5 km volne SP SZ08 L
21.02.2021 V R 4048 5k 5 km volne SP MD M
21.02.2021 V 4067 5k 5 km volne SP MD L
21.02.2021 V 4050 10k 10 km volne SP SD M
21.02.2021 V 4069 5k 5 km volne SP SD L
21.02.2021 V 4052 15k 15 km volne SP SE M
21.02.2021 V 4071 15k 10 km volne SP SE L
21.02.2021 L V R 4053 15k 10 km volne mass štart SP VTA M
21.02.2021 V 4072 15k 5 km volne mass štart SP VTA L
21.02.2021 V 4054 15k 10 km volne mass štart SP VTB M
21.02.2021 V 4073 15k 5 km volne mass štart SP VTB L
21.02.2021 V 4055 15k 10 km volne mass štart SP VTC M
21.02.2021 V 4074 15k 5 km volne mass štart SP VTC L
21.02.2021 4056 15k 5 km volne mass štart SP VTD M
21.02.2021 4057 15k 5 km volne mass štart SP VTE M
Usporiadateľ
Názov LK Ski Team JASE Látky
Názov úplný Lyžiarsky klub SKI TEAM JASE LÁTKY
Sídlo Látky 150, 985 45 Látky
Kontaktná osoba Kubiš Mário, Bc.
Email skiteamjaselatky@gmail.com, mariokubis77@gmail.com
Korešpondenčná adresa Látky 150, 985 45 Látky
Účet pre verejné zdroje SK0509000000005137049297
Web www.jase.sk/skiteam/
 
Technický delegát
Meno Klub / oddiel
Kód  
Kategoria
 
Meracia skupina
Názov VOS-TPK
Názov úplný VOS-TPK
Sídlo Moravecká 22, 951 93 Topolčianky
Kontaktná osoba Dušan Richter
Email vos@vos-tpk.sk, vos@vos-tpk.sk
Korešpondenčná adresa Moravecká 22, 951 93 Topolčianky
Účet pre verejné zdroje
Web www.sportsofttiming.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org